Klients: Ze Food
Projekta vadītāja: Līva Freidenfelde
Kamera un montāža: Uvis Leskavnieks
Rīga, 2019

Mums ir vēl

Uz augšu